VizDek

oficiální stránky mládeže vizovického děkanátu

Liturgický kalendář

Svátek


vše nejlepší k svátku!

Kalendář novinek

Anketa

Líbí se vám tyto stránky?

Ano, rozhodně (2432)
 

Ani ne (2171)
 

Zruš to!!! (2141)
 

Z diskuze...

Setkání schol 2009


Letošní ročník byl mimořádný především v tom, že se toto setkání uskutečnilo již po desáté a jistě se všichni přítomní se mnou shodnou v názoru, že bylo velmi úspěšné.

Termín byl stanoven na sobotu 21. listopadu, tedy v bezprostřední blízkosti oslavy sv. Cecílie, která zemřela ve 3. století mučednickou smrtí a která se stala patronkou chrámové hudby, hudebníků a zpěváků (svátek se slaví 22. listopadu). A jak to všechno vlastně proběhlo?

V úvodním slově přítomné scholy i nemalý počet ostatních posluchačů přivítal místní farář P. Emil Matušů, SDB. Potom postupně přicházely scholy, které zazpívaly vždy dvě písničky. Během odpoledne tak předvedly své umění scholy z farností Vizovice (malá a starší),  Hvozdná, Fryšták (dětská a starší), Kašava, Provodov, Štípa, Lukov, Trnava a Slušovice. Vrcholem celé přehlídky pak bylo vystoupení děkanátní scholy DĚS /www.des.webgarden.cz/, která se zatím jako jediná ze všech přítomných schol může pochlubit i vlastním CD, které vyšlo v roce 2008 ve společenství Trinitas pod názvem Pro život věčný... Pestrým a příjemným způsobem se střídaly písničky pomalejší i rychlejší.

Přibližně uprostřed programu povzbudil všechny zpěváky a muzikanty svým slovem děkanátní kaplan pro mládež P. Jindřich Peřina a celé setkání pak uzavřel modlitbou a požehnáním děkan P. František Sedláček.

 
 

Všechny písničky, které zazněly během odpoledne se nahrávaly, a tak se můžeme těšit na vzpomínkové CD, kterým si budeme moci přiblížit radostné chvíle prožité ve společenství s těmi, kteří chtějí oslavovat Pána zpěvem. Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří připravili toto setkání a také moderátorkám, které setkání uváděly.

Přejme si a modleme se ke sv. Cecílii, aby na její přímluvu přibývalo ve farnostech těch, kteří svým zpěvem chtějí dělat radost nejen farníkům, ale především našemu dobrému Bohu.

 
P. Jindřich Peřina
 

1. Malá schola Vizovice

- Pomoz malým křesťanům

- Když jsi dlouho sám

2. Starší schola Vizovice

- Dáváš mi lásku vzácnou
- Ty jsi Pánem všech mých dní

3. Schola Hvozdná

- Bože, Ty jsi láska

- Otče můj drahý

4. Dětská schola Fryšták

- Když ukápne marmeláda J
- Abrahám

5. Schola dětí přerostlých Fryšták

- Jako laň
- Tvůj plamen

6. Schola Kašava

- Zvedněte brány
- Zpívat píseň chvály smím

7. Schola Provodov

- Plný rozporů
- Přijmi Pane

8. Malá schola Štípa

- Měl bych mít bílou hůl
- Bůh je záštita má

9. Schola Lukov

- Boží království
- Vzácný jsi

10. Schola Trnava

- Chci oslavovat
- Miluj Pána Boha svého

11. Schola Slušovice

- Tvé světlo
- Ať je požehnán Bůh
12. DĚS
- Jak dobré je
- Jesus Christ You Are My Life

Kdy:            v sobotu 21. listopadu 2009

Kde:            ve SLUŠOVICÍCH

                   ve farním kostele sv. Jana Křtitele

 

Pro koho:     scholy, scholičky

Přihlášení:   do čtvrtka 19.11.2009

                   u Jitky Hlaváčové (jitulenka.h@atlas.cz)

 

Začátek:     14:30………do 14:30 by měly být již všechny scholy již na místě

                   15:00………začátek setkání

 

Opět po roce vás zveme ke společnému setkání všech, kteří se ve farnostech podílejí na chodu schol, i všech, kteří rádi poslouchají křesťanskou hudbu. Setkání začíná v 15:00 v kostele ve Slušovicích.

Každá schola, která by chtěla na tomto setkání vystoupit, se musí předem nahlásit Jitce Hlaváčové, které je také třeba nahlásit dvě písně, které schola bude zpívat (kontakt jitulenka.h@atlas.cz).

Scholy, které budou na setkání vystupovat, by měly na místo dorazit zhruba do 14:30.

 
Setkání schol 2009 - plakát.doc, (46.5kB)
Zde si můžete stáhnout plakát vztahující se k výše zmiňované akci…
 
"Have a nice day"